Directory listing for /pub/

Last modified       Size  Name

DIR Parent Directory 05-Apr-2019 10:55 571K 01. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf 05-Apr-2019 10:55 461K 02. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.doc 05-Apr-2019 10:55 549K 03. Załącznik nr 2 - Wzór umowy.doc 05-Apr-2019 10:55 846K 04. Załącznik nr 3 - Wykaz robót wykonanych.doc 05-Apr-2019 10:55 443K 05. Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc 05-Apr-2019 10:55 437K 06. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.doc 05-Apr-2019 10:55 782K 07. Załącznik nr 6 - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia.pdf 05-Apr-2019 10:56 134M 08. Załącznik nr 7 - Projekt kotlowni wodnej na biomasę o mocy 4MW z magazynem na biomasę i siecia ciepłowniczą.pdf 05-Apr-2019 10:56 1119K 09. Załącznik nr 8 - Przedmiary robót.zip 05-Apr-2019 10:56 413K 10. Załącznik nr 9 - Informacja RODO.pdf