Directory listing for /pub/kotlownia/

Last modified       Size  Name

DIR Parent Directory 13-Jun-2019 14:10 571K 01. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf 13-Jun-2019 14:10 461K 02. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.doc 13-Jun-2019 14:10 549K 03. Załącznik nr 2 - Wzór umowy.doc 13-Jun-2019 14:10 846K 04. Załącznik nr 3 - Wykaz robót wykonanych.doc 13-Jun-2019 14:10 443K 05. Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc 13-Jun-2019 14:10 437K 06. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.doc 13-Jun-2019 14:10 782K 07. Załącznik nr 6 - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia.pdf 13-Jun-2019 14:11 134M 08. Załącznik nr 7 - Projekt kotlowni wodnej na biomasę o mocy 4MW z magazynem na biomasę i siecia ciepłowniczą.pdf 13-Jun-2019 14:11 1119K 09. Załącznik nr 8 - Przedmiary robót.zip 13-Jun-2019 14:11 413K 10. Załącznik nr 9 - Informacja RODO.pdf